יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
    אודות  |  יעוץ וחונכות  |  סדנאות  |  דרושים  |  לבריאות  |  שינוי לטובה  |  עבור מתנדבים וחברים  |  תרומה לקהילה  |  לזכר אבי-איתמר רז  |  צור קשר  
מפרסומי המועצה לצרכנות - http://www.consumers .org.il

קניית מוצר, הזמנת שירות או הזמנה של חופשה שנעשו בטלפון, באינטרנט או בפקס נקראת - "עסקת מכר מרחוק". על עסקה כזו, חלות הוראות שבאות להגן על הצרכן, וקבועות בחוק הגנת הצרכן. בין ההוראות: 1. בעת שיווק המוצר, המוכר חייב לגלות לקונה פרטים שנוגעים לעסקה כמו: שם העסק, מספר החברה, התכונות העיקריות של המוצר, מחיר המוצר, איך ומתי מקבלים את המוצר ושלקונה יש זכות לבטל את העסקה. 2. מרגע העסקה, המוכר חייב לתת לקונה מסמך כתוב, בעברית או בשפת ביצוע העסקה, ובו ימסרו הפרטים פעם נוספת, ובנוסף ימסור המוכר את שם היצרן ומידע בדבר אחריות על המוצר. 3. כשמדובר בקניית מוצר- הקונה רשאי לבטל את העסקה מיום העסקה, ועד 14 ימים מיום העסקה או מהיום בו קיבל את המסמך הכתוב, המאוחר שביניהם. הביטול יעשה בהודעה בכתב למוכר. 4. כשמדובר בהזמנה של שירות (תיקון מכונת כביסה למשל) - הקונה רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, בתנאי שהביטול יעשה לפחות יומיים לפני היום בו השירות צריך להינתן. הביטול יעשה בהודעה בכתב למוכר. 5. המוכר חייב להחזיר לקונה את כל הכסף ששילם תוך 14 ימים, בניכוי של 5% מגובה העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם, כדמי ביטול עסקה. הקונה יישא בדמי ההובלה של המוצר חזרה אל המוכר. 6. אם הקונה ביטל את העסקה בזמן, בגלל שהמוצר פגום או לא תואם את התכונות של המוצר כפי שהוצגו, המוכר חייב להחזיר לקונה את הכסף במלואו, ואינו רשאי לגבות דמי ביטול בכלל. כאן, המוכר יישא בדמי ההובלה של החזרת המוצר. 7. המוכר לא יכול לסרב לקבל את המוצר בחזרה בטענה שהקונה פתח את האריזה המקורית או פגע בה, אך הקונה מחויב לשמור ככל האפשר על שלמות האריזה. ואולם, אם ערך המוצר נפגע בצורה משמעותית, יוכל המוכר להגיש נגדו תביעה בבית המשפט, אך לא לקנוס אותו על דעת עצמו. 8. מוכר שמסרב לבטל עסקה או להחזיר לקונה את כספו, לאחר שהקונה ביקש לבטל את העסקה (בכתב ובתוך 14 ימים כאמור), עובר על הוראות החוק, ומסכן את עצמו בתשלום פיצויים גבוהים מאוד וללא הוכחת נזק (עד 10,000 ₪). צרכן שנפגע בכל דרך שהיא, יכול לפנות למועצה הישראלית לצרכנות, ולבקש סיוע משפטי כדי לקבל את כספו בחזרה. שתהיה לך קנייה נעימה!

 
 
אודות אוריאל רז המאושר
הצהרת משימה
ייעוץ וחונכות מקצועיים
סדנאות והרצאות
חדשות לעיונכם
דרושים הרוצים בשינוי
כתבות ודעות
לשנות את חיינו לטובה
תרומה לקהילה
אותות והוקרות  
גישור בקהילה, בעסקים בזוגיות  
אירועים ויוזמות למען הקהילה  
סיוע בתביעות קטנות  
סיוע בהכנה לראיון עבודה  
מניעת תקיפות מבוגרים  
חוקי צרכנות כתבות ונוספים  
דרושים מתנדבים  
חומרים למתנדבי המשטרה  
עבור מתנדבים וחברים
שמירה על בריאותכם
טיפים לשימושכם
אהבתי ואולי גם אתם
אקטואליה
לזכר אבי - איתמר רז
לשימוש פרטי
קישורים נושאים שונים